411

1909-1911 T206 White Border Nap Lajoie Portrait

Bids: 18
Opening Bid: $200
Status: Sold

414

1909-1911 T206 White Border Nap Lajoie Throwing

Bids: 14
Opening Bid: $200
Status: Sold

421

1909-1911 T206 White Border Sherry Magie - Error

Bids: 29
Opening Bid: $5,000
Status: Sold

422

1909-1911 T206 White Border Sherry Magie - Error

Bids: 55
Opening Bid: $1,000
Status: Sold

434

1909-1911 T206 White Border Christy Mathewson White Cap

Bids: 14
Opening Bid: $200
Status: Sold

459

1909-1911 T206 White Border Tris Speaker Rookie

Bids: 16
Opening Bid: $300
Status: Sold

460

1909-1911 T206 White Border Tris Speaker Rookie

Bids: 20
Opening Bid: $300
Status: Sold

464

1909-1911 T206 White Border Joe Tinker PSA-Graded Trio

Bids: 14
Opening Bid: $300
Status: Sold

470

1909-1911 T206 White Border Cy Young Bare Hand Shows

Bids: 16
Opening Bid: $200
Status: Sold

474

1909-1911 T206 White Border Cy Young Portrait

Bids: 34
Opening Bid: $300
Status: Sold

476

1909-1911 T206 White Border Cy Young Portrait

Bids: 43
Opening Bid: $300
Status: Sold

477

1909-1911 T206 White Border Cy Young Portrait

Bids: 25
Opening Bid: $300
Status: Sold

478

1909-1911 T206 White Border Cy Young Portrait

Bids: 32
Opening Bid: $300
Status: Sold

479

1909-1911 T206 White Border Cy Young Portrait

Bids: 32
Opening Bid: $300
Status: Sold

480

1909-1911 T206 White Border Cy Young Glove Shows

Bids: 30
Opening Bid: $200
Status: Sold

482

1909-1911 T206 White Border Cy Young Glove Shows

Bids: 21
Opening Bid: $300
Status: Sold

483

1909-1911 T206 White Border Cy Young Bare Hand Shows

Bids: 25
Opening Bid: $300
Status: Sold