316

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat Off Shoulder

Bids: 41
Opening Bid: $1,000
Status: Sold

325

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat On Shoulder

Bids: 37
Opening Bid: $1,000
Status: Sold

326

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat On Shoulder

Bids: 51
Opening Bid: $500
Status: Sold

318

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat Off Shoulder

Bids: 49
Opening Bid: $500
Status: Sold

317

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat Off Shoulder

Bids: 41
Opening Bid: $500
Status: Sold

339

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat On Shoulder

Bids: 49
Opening Bid: $300
Status: Sold

340

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat On Shoulder

Bids: 38
Opening Bid: $300
Status: Sold

323

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat Off Shoulder

Bids: 29
Opening Bid: $300
Status: Sold

324

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat Off Shoulder

Bids: 27
Opening Bid: $200
Status: Sold

341

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat On Shoulder

Bids: 28
Opening Bid: $200
Status: Sold

322

1909-1911 T206 White Border Ty Cobb Bat Off Shoulder

Bids: 16
Opening Bid: $300
Status: Sold